اصفهان ، چمران (اطلاعات بیشتر)

مشخصات پروژه

تعداد واحد : 8

متراژ : 180

مدت زمان اجرا : 45  روز

فعالیت های انجام شده :

  • اجرای نمای ترکیبی ترموود و آجر
  • Clients:
  • Category:
    اجرا
  • Date: